PROCEDURA ZA PRIJAVU DELEGATA/KINJA – IX redovna Skupština KOMS

Delegat/kinja na Skupštini KOMS može da bude osoba uzrasta od 15-30 godina koju imenuje organizacija članica KOMS. Zbog epidemiološke situacije, udruženja mladih i udruženja za mlade biće predstavljene 1 delegatom/kinjom, dok će savezi udruženja imati pravo na 2 delegata/kinje. Taj delegat ili delegatkinja imaće broj glasova koji predviđa Statut KOMS-a i to: udruženja mladih imaju prava na 2 glasa, udruženja za mlade pravo na 1 glas, a savezi udruženja 3.  

Prijave se vrše putem onlajn formulara koji možete pronaći na ovom linku i uz koji je neophodno poslati i dokumenta koja se nalaze u prilogu (popunjena, pečatirana i skenirana) na imejl adresu skupstina@koms.rs:  

Naznačena dokumenta možete naći u prilogu mejla, a šalju se na  skupstina@koms.rs najkasnije do __    _1. jula______ 2021. godine do 23:59 časova sa naznakom “Naziv  organizacije” – Prijavna dokumenta za Skupštinu. 

Za učešće na Skupštini neophodno je da originalna dokumenta dostavite prilikom dolaska na Skupštinu.  Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, budite slobodni da nas kontaktirate putem mejla skupstina@koms.rs ili programsku asistentkinju KOMS, Milju Zdravković putem telefona na broj +38169738445. 

Leave a Reply