Procedura za prijavu u organe KOMS

Ovogodišnja Skupština KOMS je izborna 

U okviru ovogodšnje Skupštine biraće se Predsednik Upravnog odbora,  članovi/ce Upravnog i Nadzornog odbora, Predsednik/ca Skupštine i Zamenik/ca Predsednika/ce Skupštine

Za prijavu za Predsednika/cu i članove/ce Upravnog odbora KOMS neophodno je:

 1. Popunjavanje i slanje prijavnog formulara 
 2. Snimanja i slanja video poruke (detalji u prijavnom formularu)
 3. Slanja propratnih dokumenata:3.a. Biografija (do tri strane na srpskom jeziku)
  3.b. Pismo nominacije punopravne organizacije članice Krovne organizacije mladih Srbije

Navedena dokumenta poslati na mejl adresu skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom „Prijava za UO KOMS“.

Za prijavu za članove/ce Nadzornog odbora neophodno je:

 1. Popunjavanje i slanje prijavnog formulara
 2. Slanja propratnih dokumenata:2.a. Biografija (do tri strane na srpskom jeziku)
  2.b. Pismo nominacije punopravne organizacije članice Krovne organizacije mladih Srbije

Navedena dokumenta poslati na mejl adresu skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom „Prijava za NO KOMS“.

Za prijavu za Predsednika/cu Skupštine i Zamenika/cu Predsednika/ce Skupštine neophodno je:

 1. Popunjavanje i slanje prijavnog formulara 
 2. Slanja propratnih dokumenata:2.a. Biografija (do tri strane na srpskom jeziku)
  2.b. Pismo nominacije punopravne organizacije članice Krovne organizacije mladih Srbije

Navedena dokumenta poslati na mejl adresu skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom „Prijava za Predsedništvo KOMS“.