Procedura za prijavu u organe KOMS

U okviru ovogodšnje Skupštine biraće se Predsednik/ca Upravnog odbora,  članovi/ce Upravnog i Nadzornog odbora, Predsednik/ca Skupštine i Zamenik/ca Predsednika/ce Skupštine Za prijavu za Predsednika/cu i članove/ce Upravnog odbora KOMS neophodno je: 1.     Biografija (do tri strane na srpskom jeziku) 2.     Pismo nominacije punopravne organizacije članice Krovne organizacije mladih Srbije Navedena dokumenta poslati na mejl adresu skupstina@koms.rs najkasnije do 24. septembra 2020. godine do 23:59 časovačasova sa naznakom „Prijava za UO KOMS“. Za prijavu za članove/ce Nadzornog odbora neophodno je: 1.     Biografija (do tri strane na srpskom jeziku) 2.     Pismo nominacije punopravne organizacije članice Krovne organizacije mladih Srbije Navedena dokumenta poslati na mejl adresu skupstina@koms.rs najkasnije do 24. septembra 2020. godine do 23:59 časova časova sa naznakom „Prijava za NO KOMS“. Za prijavu za Predsednika/cu Skupštine i Zamenika/cu Predsednika/ce Skupštine neophodno je: 1.     Biografija (do tri strane na srpskom jeziku) 2.     Pismo nominacije punopravne organizacije članice Krovne organizacije mladih Srbije Navedena dokumenta poslati na mejl adresu skupstina@koms.rs najkasnije do 24. septembra 2020. godine do 23:59 časova časova sa naznakom „Prijava za Predsedništvo KOMS“.