Statutarni dokumenti

Rad Krovne organizacije mladih Srbije definisan je Statutom i Pravilnicima o radu usvojenim na I Redovnoj skupštini održanoj u Beogradu 10. juna 2012. godine.

Statutom je definisana osnovna struktura organizacije u skladu sa Zakonom o udruženjima i na osnovu njega je KOMS registrovan kod Agencije za privredne registre.

Pravilnici o radu detaljnije definišu rad organizacije i sadrže:

  • Pravilnik o radu Skupštine;
  • Pravilnik o članstvu u KOMS-u;
  • Pravilnik o radu Upravnog odbora;
  • Pravilnik o radu Nadzornog odbora;
  • Pravilnik o radu Sekretarijata.

Pozivamo sve delegate da se do Skupštine upoznaju sa ovim dokumentima. Statut možete preuzeti ovde, Pravilnike o radu u jedinstvenom dokumentu možete preuzeti ovde.