Refundacija troškova i tehničke informacije

Skupština će biti održana u hotelu Aleksandar u Nišu, u Njegoševoj 81a, gde će takođe biti smešteni učesnici.

Refundacija troškova

Za učesnike koju nisu iz Niša predviđena je refundacija putnih troškova. Refundacija će se vršiti na licu mesta na osnovu karata koje se stavljaju na uvid prilikom refundacije.

Maksimalan iznos refundacije je do visine cene povratne autobuske karte iz mesta dolaska.  Moguće je koristiti redovne autobuske i vozne linije.

Refundacija za dolazak sopstvenim automobilom predviđena je u slučaju da putuje više od dva delegata/učesnika istim kolima. Moguća je refundacija do maksimalnog iznosa od 8l na 100 KM. Kilometraža se obračunava na osnovu informacija sa Google maps-a. Ukoliko putujete automobilom potrebno je da se obratite Stefanu Đorđeviću, koordinatoru za administraciju i finansije, putem stefan.djordjevic@koms.rs, kako biste se dogovorili oko broja putnika i radi dobijanja saglasnosti oko visine troška.

Uz sve račune za gorivo obavezno se dostavlja i gotovinski račun na Krovnu organizaciju mladih Srbije.

Krovna organizacija mladih Srbije

Makedonska 22, Beograd

PIB: 107122325

U okviru putnih troškova nije moguće refundirati taksi račune, račune linijskog taksija, putarine, gradskog prevoza. Krovna organizacija mladih Srbije ne snosi troškove parking niti obezbeđuje parking mesta za učesnike koji dolaze sopstvenim automobilom