Lokacija, dolazak i refundacija troškova

Skupština će biti održana u Solaris Resorts u Vrnjačkoj Banji, a tačnu lokaciju možete preuzeti ovde.

Refundacija je moguća samo za učesnike/ce aktivnosti.

Refundacija se vrši na osnovu dostavljenog popunjenog Zahteva za refundaciju putnih troškova,  originala karte/računa za gorivo i obavezno kopiju prednje strane kreditne/debitne kartice (ako učesnik/učesnica imaju otvoren račun u banci, na svoje ime). Dokumentacija se dostavlja u skladu sa instrukcijama iz zahteva.

Maksimalan iznos refundacije je do visine cene povratne autobuske karte iz mesta dolaska.  Moguće je koristiti redovne autobuske i vozne linije.

U slučaju da se putujete automobilom, moguća je refundacija putnih troškova do iznosa povratne autobuske karte. Svojim potpisom učesnik garantuje da su unete informacije tačne.

Ukoliko na aktivnost vozite tri ili više učesnika aktivnosti, moguće je refundirati troškove do maksimalnog iznosa od 1.500 dinara na 100 pređenih kilometara. Takođe, potrebno je da ovaj iznos ne prekorači zbirnu cenu povratnih karti za broj osoba koji je putovao na upisanoj relaciji. Obračun se vrši prema informacijama sa Google maps-a. U slučaju dolaska autom, obavezno prethodno kontaktirati nekog od predstavnika Krovne organizacije mladih Srbije, kako bi se organizovao prevoz za učesnike.

Krovna organizacija mladih Srbije zadržava pravo da iznos refundacije umanji tako da ispunjava navedene kriterijume.

Uz sve račune za gorivo obavezno se dostavlja i gotovinski račun naslovljen na Krovnu organizaciju mladih Srbije.

Krovna organizacija mladih Srbije
Kralja Milutina 15
11000 Beograd
PIB: 107122325

U okviru putnih troškova nije moguće refundirati taksi račune, račune linijskog taksija, parkinga, troškova prtljaga i troškove putarine.

Refundacija se može izvršiti lično u prostorijama kancelarije KOMS-a, putem POSTNET usluge, ili uplatom na račun u banci (SAMO ako se račun vodi na ime osobe koja je poslala obrazac). U slučaju da refundaciju vršimo putem POSTNET usluge, troškove usluge plaća učesnik aktivnosti.

Formular za refundaciju putnih troškova možete preuzeti OVDE.