Upustva za delegate

Delegati će se registrovati prvog dana Skupštine prilikom dolaska kada će biti obavljena i verifikacija delegata i podela kartica za glasanje. Delegati su dužni da prilikom registracije predaju ovlašćenje organizacije koju predstavljaju.

Tokom rasprave delegati imaju pravo na reč u trajanju od tri minuta po izlaganju, čime rukovodi radno predsedništvo Skupštine.

Tokom rasprava i usvajanja amandmana isti se predlažu u pisanoj formi, u skladu sa instrukcijama radnog predsedništva skupštine.

Više informacija o pravima i obavezama delegata, o važećim pravilima i procedurama možete pročitati u statutu i pravilniku, u delu koji reguliše Skupštinu.