ODLAGANJE OSME REDOVNE SKUPŠTINE KOMS

U skladu sa odlukama Vlade Republike Srbije, relevantnih međunarodnih organizacija, kao i drugih aktera, Krovna organizacija mladih Srbije vas obaveštava da se OSMA GODIŠNJA SKUPŠTINA KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE ODLAŽE DO DALJNJEG

 
KOMS tim je zajednički doneo jedinu moguću odluku u ovom trenutku, a kojom čuva javno zdravlje, a posebno zdravlje mladih.

Skupština će biti naknadno sazvana u danima u kojima se objavi prestanak neposredne opasnosti, i tada će ceo proces pripreme za Skupštinu, a koji uključuje prijavu delegata/kinja, kandidata/kinja za organe KOMS, dostavljanje dokumenta i slično, ponovo biti pokrenut.

KOMS tim se zahvaljuje svima na razumevanju i želi vam da brinete o sebi i ljudima iz vaše okoline.

PROCEDURA ZA PRIJAVU U ORGANE KOMS

Ovogodišnja Skupština KOMS je izborna 

U okviru ovogodšnje Skupštine biraće se Predsednik Upravnog odbora,  članovi/ce Upravnog i Nadzornog odbora, Predsednik/ca Skupštine i Zamenik/ca Predsednika/ce Skupštine

Za prijavu za Predsednika/cu i članove/ce Upravnog odbora KOMS neophodno je:

 1. Popunjavanje i slanje prijavnog formulara 
 2. Snimanja i slanja video poruke (detalji u prijavnom formularu)
 3. Slanja propratnih dokumenata:3.a. Biografija (do tri strane na srpskom jeziku)
  3.b. Pismo nominacije punopravne organizacije članice Krovne organizacije mladih Srbije

Navedena dokumenta poslati na mejl adresu skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom „Prijava za UO KOMS“.

Za prijavu za članove/ce Nadzornog odbora neophodno je:

 1. Popunjavanje i slanje prijavnog formulara
 2. Slanja propratnih dokumenata:2.a. Biografija (do tri strane na srpskom jeziku)
  2.b. Pismo nominacije punopravne organizacije članice Krovne organizacije mladih Srbije

Navedena dokumenta poslati na mejl adresu skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom „Prijava za NO KOMS“.

Za prijavu za Predsednika/cu Skupštine i Zamenika/cu Predsednika/ce Skupštine neophodno je:

 1. Popunjavanje i slanje prijavnog formulara 
 2. Slanja propratnih dokumenata:2.a. Biografija (do tri strane na srpskom jeziku)
  2.b. Pismo nominacije punopravne organizacije članice Krovne organizacije mladih Srbije

Navedena dokumenta poslati na mejl adresu skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom „Prijava za Predsedništvo KOMS“.

PROCEDURA ZA PRIJAVU DELEGATA/KINJA

Delegat/kinja na Skupštini KOMS može da bude osoba uzrasta od 15-30 godina koju imenuje organizacija članica KOMS.
Udruženja mladih imaju prava na 2 delegata/kinje, udruženja za mlade prava na 1 delegata/kinju, a savezi udruženja na 3 delegata/kinje.

Prijave se vrše putem online formulara koji možete pronaći OVDE! uz koji je neophodno poslati i:

Pismo nominacije organizacije članice

Naznačena dokumenta možete naći na platformi ili u prilogu mejla, a šalju se na  skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom “Naziv organizacije” –  Prijavna dokumenta za Skupštinu
Za učešće na Skupštini neophodno je da originalne dokumente dostavite prilikom dolaska na Skupštinu.

 

VIII redovna skupština KOMS-a počinje za:
-139Dana -8sati -21minuta -38sekundi