Procedura za prijavu delegata/kinja

Delegat/kinja na Skupštini KOMS može da bude osoba uzrasta od 15-30 godina koju imenuje organizacija članica KOMS.
Udruženja mladih imaju prava na 2 delegata/kinje, udruženja za mlade prava na 1 delegata/kinju, a savezi udruženja na 3 delegata/kinje.

Prijave se vrše putem online formulara koji možete pronaći OVDE! uz koji je neophodno poslati i:

Pismo nominacije organizacije članice

Naznačena dokumenta možete naći na platformi ili u prilogu mejla, a šalju se na  skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom “Naziv organizacije” –  Prijavna dokumenta za Skupštinu
Za učešće na Skupštini neophodno je da originalne dokumente dostavite prilikom dolaska na Skupštinu.