Procedura za prijavu delegata/kinja

Delegat/kinja na Skupštini KOMS može da bude osoba uzrasta od 15-30 godina koju imenuje organizacija članica KOMS.Zbog epidemiološke situacije, udruženja mladih i udruženja za mlade biće predstavljene 1 delegatom/kinjom, dok će savezi udruženja imati pravo na 2 delegata/kinje. Taj delegat ili delegatkinja imaće broj glasova koji predviđa Statut KOMS-a i to: udruženja mladih imaju prava na 2 glasa, udruženja za mlade pravo na 1 glas, a savezi udruženja 3.  

Prijave se vrše putem onlajn formulara koji možete pronaći na ovom linku i uz koji je neophodno poslati i dokumenta koja se nalaze u prilogu (popunjena, pečatirana i skenirana) na imejl adresu skupstina@koms.rs:  

Naznačena dokumenta možete naći u prilogu mejla, a šalju se na  skupstina@koms.rs najkasnije do __    _1. jula______ 2021. godine do 23:59 časovasa naznakom “Nazivorganizacije” – Prijavna dokumenta za Skupštinu.

Za učešće na Skupštini neophodno je da originalna dokumenta dostavite prilikom dolaska na Skupštinu. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, budite slobodni da nas kontaktirate putem mejla skupstina@koms.rs ili programsku asistentkinju KOMS, Milju Zdravković putem telefona na broj +38169738445. 

VAŽNO: PODSETNIK ZA ČLANARINU 

Da biste na predstojećoj Skupštini bili u mogućnosti da ostvarite sva prava koja proizilaze iz vašeg članstva u Krovnoj organizaciji mladih Srbije, molimo vas da izmirite vaše obaveze i uplatite članarine za 2020. godinu. Punopravne članice koje ne izmire obavezu plaćanja članarine, a imaju godišnji poslovni prihod veći od 150.000 RSD, neće imati pravo glasa. 

Uvid u visinu godišnjeg poslovnog prihoda organizacija članica vrši se na osnovu finansijskog izveštaja koji se podnosi Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Ukoliko Vaša organizacija spada u kategoriju koja je oslobođena plaćanja članarine, potrebno je da nam dostavite obaveštenje na mejl office@koms.rs kao i elektronsku verziju Finansijskog izveštaja za poslednju poslovnu godinu.